Logo Consorci de la Costa Brava - Anar a l'inici

Reutilització

Tauló Informatiu

24/09/2015 - Informació sobre el Projecte DEMOWARE a El Port de la Selva


27/11/2013 - Anunci publicat al BOP de Girona del Consorci de la Costa Brava d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança


07/06/2012 - Anunci publicat al BOP d'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de proveïment regular a usuaris d'aigua regenerada dels terciaris del Consorci de la Costa Brava (inclou text de l'ordenança).


Text de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació dels servei de proveïment a camions cuba d’aigua regenerada de les instal·lacions de regeneració del Consorci de la Costa Brava


Gestió i control de xarxes d'aigua regenerada:

Evolució de la qualitat de l’aigua regenerada en les xarxes de distribució de Tossa de Mar i de Lloret de Mar. Girona, agost de 2009

Evolució de la qualitat de l’aigua regenerada en les xarxes de distribució de Tossa de Mar i de Lloret de Mar. Maribel Marín, Estel Dalmau, Laura Martínez, Amanda Con, Cristina Catalán (EMACBSA), Lluís Sala (Consorci de la Costa Brava), Jordi Sala (consultor) i Francisco Lucena (UB)


Normativa vigent:

REIAL DECRET 1620/2007, de 7 de desembre, pel que s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades


Projectes de recerca aplicada en l'àmbit del CCB:

- Any 2008
- Any 2007


Anàlisis del contingut d'ous d'helmints paràsits en les aigües regenerades del Consorci de la Costa Brava

- Any 2012
- Any 2011
- Any 2010 (segona anàlisi a Lloret de Mar)
- Any 2010 (resultats analítics)
- Any 2009
- Any 2008
- Any 2007
- Any 2006
- Any 2005
- Any 2004
- Any 2003
- Any 2002


Fitxes de projectes de reutilització:

1. Agricultural irrigation with reclaimed water
2. Golf course irrigation with reclaimed water
3. Storage of reclaimed water


Cabals tractats
(veure dades)

Blanes
                       
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Cadaqus
                   
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Castell - Platja d'Aro
           
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Colera
              
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
El Port de la Selva
            
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Empuriabrava - Pitch & Putt Castell d'E.
                  
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Empuriabrava - PNAE
           
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
L'Escala
                                
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Llan
                       
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Lloret de Mar
           
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Palams
                           
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Pals
           
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Portbou
              
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Roses
                       
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Torroella de Montgr
                  
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
Tossa de Mar
           
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 

En els darrers anys el concepte de reutilització de l’aigua s’ha anat fent popular entre els sectors de la societat més conscienciats en temes mediambientals. En una època en què s’ha quasi sacralitzat el concepte de reciclatge, aquests vents favorables també han acabat arribant a l’aigua, el recurs renovable per excel·lència però que en determinats indrets i en determinats moments és consumit en intensitat superior a la que la natura l’ofereix. La reutilització d’unes aigües que fins el moment no comptaven com a recurs, ja que simplement eren abocades una vegada tractades, aporta noves i interessants oportunitats a l’hora d’alliberar cabals de qualitat superior i de treure abocaments al medi. La reutilització, en definitiva, representa posar en joc un nou recurs en un àmbit local que permet una certa reorganització d’usos i demandes en la zona, deixant una situació més endreçada que la prèvia, basada en la linealitat del consum i del posterior abocament.

Aigua regenerada

El nom d’aigua regenerada es dóna, almenys en el nostre país, a aquella aigua residual ja depurada fins a nivell secundari a la que se li ha aplicat un tractament addicional per fer-la apta per a l’ús projectat, habitualment un ús no potable. A aquest tractament addicional se l’anomena tractament terciari o de regeneració i és relativament específic de l’ús al qual volem destinar l’aigua regenerada. Així, mentre que el tractament secundari, sigui del tipus que sigui, persegueix sempre el mateix resultat (bàsicament obtenir un efluent secundari amb una DBO inferior a 25 mg/l i una MES inferior a 35 mg/l), el tractament de regeneració pot variar substancialment en quant a tipus de tractament i a qualitat a obtenir. Així, a la Costa Brava, mentre que a l’EDAR d’Empuriabrava l’aigua depurada es tracta addicionalment en un sistema d’aiguamolls construïts (SAC) dissenyat per a la reducció de nutrients (criteri ambiental), en la resta d’EDAR de la Costa Brava en les que hi ha tractament terciari aquests s’han dissenyat amb un criteri de protecció de la salut pública i consisteixen bàsicament en una desinfecció amb, en alguns casos, tractaments previs de preparació de l’aigua, a fi de què aquesta pugui assolir els objectius de qualitat perseguits.

El paper del Consorci de la Costa Brava

El Consorci de la Costa Brava ha estat una de les institucions pioneres en el conjunt de l’Estat a l’hora de desenvolupar projectes de reutilització d’aigües. Ja el 1985 es van organitzar les primeres jornades tècniques sobre aquest tema, en les quals hi van participar els principals experts internacionals, entre els quals hi destacava el Dr. Takashi Asano, receptor l’any 2001 del prestigiós Stockholm Water Prize. Aquestes jornades van servir per crear un primer estat d’opinió sobre la possibilitat d’aprofitar les aigües depurades que eran abocades al mar, una vegada tractades convenientment, per a cobrir les demandes no potables de la zona.

Així, l’any 1989 es va iniciar el subministrament de l’efluent secundari desifenctat provinent de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro per al reg de l’aleshores anomenat Golf Mas Nou (actualment Golf d’Aro). Paral·lelament a aquest subministrament, entre 1989 i 1992 es va dur a terme un seguiment intensiu de la qualitat de l’aigua regenerada i de les implicacions que aquesta podia tenir per a la gestió agronòmica. Aquest seguiment va dur-se a terme en el marc d’un conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya, l’empresa explotadora del camp de golf i el propi Consorci de la Costa Brava (CCB), i va permetre obtenir directrius clares per a l’ús de l’aigua regenerada per al reg.

A partir de 1994 el CCB inicia l’expansió de l’activitat de regeneració i reutilització d’aigües, la qual rep un impuls important el 1996 amb l’obtenció de finançament per part de la UE per a la construcció de les instal·lacions de regeneració de les EDAR d’Empuriabrava i de Castell-Platja d’Aro (1998), i de Portbou, Colera, Port de la Selva i Cadaquès (2000). Posteriorment l’ACA financia els tractaments terciaris de Blanes (2002) i de Torroella de Montgrí i de Tossa de Mar (2003). Actualment, els usos de l’aigua regenerada en el conjunt de la Costa Brava van des del reg de camps de golf fins a la recàrrega d’aqüífers, passant pel reg agrícola, els usos ambientals i els usos urbans no potables.

El futur

A la Costa Brava, el futur de la reutilització a mitjà i llarg termini passa pel subministrament d’aigua regenerada per a usos no potables a través de xarxes específiques per a la distribució d’aquest tipus d’aigua, a utilitzar per a cobrir demandes no potables en entorns urbans. En aquest sentit, ajuntaments com Lloret de Mar i Tossa de Mar ja tenen instal·lada, o estan a punt de fer-ho, el que seria l’espina dorsal d’aquesta nova xarxa, mentre que d’altres com Portbou, Colera, Port de la Selva, Cadaqués i Torroella de Montgrí han iniciat les passes per abordar-ne la seva construcció en un futur no massa llunyà. Aquestes actuacions esdevindran un element clau en la gestió futura dels recursos hídrics, especialment dels municipis que depenen exclusivament de fons locals de subministrament i/o d’aquells en els que el subministrament d’aigua potable actual necessiti d’un consum elevat d’energia, ja sigui per qüestions de tractament (el cas més clar, quen l’aigua provingui de plantes dessalinitzadores) o bé de transport (per cobrir la distància entre la instal·lació productora de l’aigua potable i el municipi en qüestió). En aquests darrers casos, la regeneració i posterior reutilització per a usos no potables d’una aigua que abans era abocada permet un estalvi conjunt d’aigua i d’energia, i esdevé un veritable pas cap a una major sostenibilitat.

Cabals tractats en milers de m3

 

Any: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Blanes - - 222 3199 3298 3634 3155 2830 2127 2402 2991 695 114 63 - - - - - -
Cadaqus - 11 19 15 15 14 30 6 6 6 11 5 0 0 - 0 - - - -
Castell - Platja d'Aro 1198 1292 1212 1045 899 944 982 868 780 1018 792 906 844 688 600 748 759 793 627 821
Colera 10 15 9 13 19 23 16 4 9 3 5 1 - - 2 6 5 5 6 5
El Port de la Selva - 10 12 7 36 65 96 58 69 53 52 30 17 17 46 40 80 60 48 36
Empuriabrava - Pitch & Putt Castell d'E. - - - - - 15 14 10 9 25 15 13 5 13 6 7 5 8 12 8
Empuriabrava - PNAE 536 557 745 467 439 903 661 948 1018 1032 1187 1381 1199 1266 963 1029 1168 1042 918 1120
L'Escala - - - - - - - - - - - - - - 583 597 1098 383 674 625
Llan - - - - - - - - 39 87 50 25 10 17 60 21 39 16 19 23
Lloret de Mar 95 75 53 74 64 58 54 64 252 492 386 130 109 99 91 54 63 74 67 67
Palams - - - - - 1 3 11 4 4 9 7 0 0 - - - - - -
Pals 122 254 207 264 270 240 263 281 440 456 410 395 300 250 272 341 328 317 331 395
Portbou - - 10 7 10 12 10 7 11 9 13 8 3 3 4 6 6 6 4 9
Roses - - - - - - - - 24 20 16 16 1 1 1 1 2 2 2 3
Torroella de Montgr - - - - - 185 64 281 637 476 394 368 414 383 326 473 485 493 462 304
Tossa de Mar 40 49 49 247 222 235 163 90 104 116 61 50 44 41 39 30 37 42 32 31
Total: 2001 2265 2538 5338 5274 6330 5510 5460 5529 6199 6393 4031 3061 2843 2994 3353 4076 3242 3202 3447
© 2020 Consorci Costa Brava · Pl. Josep Pla, 4 3r 1a · 17001 Girona · Tel. +34 972 201 467 Fax +34 972 222 726 info@ccbgi.org · e.FACT
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació ·

Avís legal Política de protecció de dades